Školní časopis

Školní psycholog

PhDr. Karin Petřeková – školní psycholog

Konzultační hodiny:

Čtvrtek: 8:00-14:00 (ve školní knihovně - v pravé části přízemí školy)

Po předchozí domluvě také pátky od 8:00 do 14:00 v budově MěÚ Rožnov p. R. – Stefanium (Palackého 480).

Rodiče prosíme o domluvení schůzky předem telefonicky nebo emailem.

Kontakt k objednání:

Tel. číslo: 731 630 308

Email: Karin.petrekova@roznov.cz

Individuální konzultace:

V jakých situacích se na školního psychologa můžete obrátit?

Žák

 •   když tě cokoliv trápí, jsi smutný, cítíš se sám, nepochopený

 •   když máš jakýkoliv problém se spolužáky nebo učiteli

 •    když máš problémy doma s rodiči, s blízkými osobami

 • když nerozumíš výuce nebo máš špatné známky

Rodiče

 •   když máte pocit, že Vaše dítě má problém se spolužáky nebo učiteli

 •   když máte podezření, že se Vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo

 •   když mají Vaše děti problémy s výukou nebo při školní neúspěšnosti vyplývající z výchovných problémů – problematické rodinné zázemí, stresované dítě v rodině či ve třídě, obtížné začlenění dítěte do kolektivu apod.

·         když máte zájem o zjištění IQ Vašeho dítěte

Pedagogové

 • poskytnutí podpory a pomoci při řešení již vzniklých problémů u dítěte/ve třídě: individuální konzultace, na které probereme Vaše očekávání mé pomoci – metodická podpora, náslech ve třídě, třídnická hodina

 • podpora v náročných životních situacích

Skupinové činnosti ve třídě:

Školní psycholožka ve škole vykonává také skupinové činnosti jako např. třídnické hodiny, přednášky, náslechy ve třídách. Závěry jsou poté konzultovány s pedagogem. Pro tuto školní činnost jste udělili/neudělili souhlas na počátku školního roku.

Na školní psycholožku se můžete obracet také s těmito potížemi:

 • děti obtížně zvladatelné

 • výchovné problémy dětí (vzdor, problémový vztah k sourozencům, odmlouvání)

 • poruchy pozornosti a hyperaktivita

 • úzkostné a depresivní stavy (strach z kolektivu, plachost, nervozita)

 • noční děsy a pomočování

 • lhaní a problémy s autoritami

 • šikana, kyberšikana, vylučování z kolektivu

 • vyrovnávání se s rozvodem/roz­chodem rodičů

Problémy výše uvedeného charakteru jsou vždy spjaty s vlivem prostředí, ať už rodinného či školního, ve kterém se dítě většinu času nachází. Proto efektivní pomoci dítěti se dá docílit pouze v úzké spolupráci psychologa s rodiči a učiteli.

Jak tedy spolupráce s psycholožkou probíhá?

Obrací-li se na psycholožku s problémem rodič, pozve si ho psycholožka na konzultaci bez účasti dítěte, kde společně proberou zakázku rodiče a co je cílem vzájemné spolupráce. Na prvním setkání rodič popíše, co trápí jeho osobně, co trápí jeho dítě. Psycholožka se bude ptát i na celkovou anamnézu dítěte, jinými slovy, jak se vyvíjelo od narození až do současnosti. Dále se bude zajímat o to, jak doposud situaci řešili, co fungovalo lépe, a co vůbec. Psycholožka povede rodiče k zamyšlení nad nejlepšími možnostmi řešení v jeho konkrétní situaci, případně dá tipy na další možnosti. Rodič se rozhodne, které věci uvede do praxe a na dalším setkání po dvou až třech týdnech s psycholožkou vyhodnotí, co je efektivní a co méně. Psycholožka na základě souhlasu ze strany rodiče začne individuálně pracovat i s dítětem, takže na následných setkáních s rodičem se mohou zpřesnit její doporučení, které má rodič aplikovat do praxe. Délka spolupráce se odvíjí od závažnosti potíží a může probíhat v řádů týdnů či měsíců, zhruba jednou až dvakrát do měsíce. 

S poskytováním poradenských služeb školního psychologa, se zavedením spisové dokumentace a se zpracováním a uchováním osobních a citlivých údajů o dítěti a rodině v písemné a elektronické formě musí zákonný zástupce souhlasit a tudíž pro spolupráci s psycholožkou je třeba podepsat informovaný souhlas zákonného zástupce žáka.

Obrací-li se na psycholožku s problémem dítěte učitel, činí tak po předchozím písemném souhlasu ze strany rodiče. I v tomto případě si psycholožka pozve rodiče na konzultaci s cílem zjistit anamnézu dítěte, porozumět fungování dítěte v domácím prostředí, případně zapojit rodiče do spolupráce, je-li to nutné. Případná další spolupráce s rodičem se plánuje dle jeho ochoty a míry vlivu na daný problém. Psycholožka konzultuje možnosti řešení i s učitelem, které by měl začít uvádět do praxe, a vede individuální konzultace s dítětem.