Školní časopis

Úřední deska

Název školy: Základní škola Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace

Adresa školy: Boženy Němcové 1180, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61

IČO: 70918651

IZO: 108033376

Identifikátor právnické osoby (redizo): 600 150 097

ID datové schránky: awvmr5i

Bankovní spojení:

Škola: 27–6378620217/0100 KB Rožnov p. R.,

Nadační fond: 123-8211720207/0100 (příspěvek zákonných zástupců, sponzorů)

FKSP: 27–6378710247/0100 KB Rožnov p. R.

Internetové stránky: www.zs-zahumeni.cz

Právní forma: příspěvková organizace

Název zřizovatele: Město Rožnov pod Radhoštěm

Zařazení do školského rejstříku: od 23.3.2006

Ředitelka školy: Mgr. Jitka Lušovská

Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny)

1. Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy a zajištění stravování. Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení:

  • základní škola

  • zařízení školního stravování

  • školské zařízení pro zájmové vzdělávání ( ŠD )

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.

2. Zařízení školního stravování je zřízeno také pro závodní stravování zaměstnanců příspěvkové organizace.