Školní časopis

Aktivity nad rámec

Akce pořádané pro děti v průběhu školního roku

Pravidelné akce

 • drakiáda (školní družina)

 • tvoření s rodiči (vánoční, velikonoční,…)

 • mikulášská nadílka

 • turnaj stolního tenisu žáků i rodičů

 • maškarní rej - karneval masek, Masopust (školní družina)

 • třídní besídky (Den matek,…)

 • školní výlety a exkurze

 • charitativní projekty (Den pro Světlušku, Vánoční hvězda)

Kulturní akce

 • zájezdy do Beskydského divadla v Novém Jičíně, do Divadla loutek v Ostravě

 • návštěvy kulturních akcí pořádaných ZUŠ a MKA

 • besedy v městské knihovně (knihovnické lekce)

 • besedy organizované v rámci prevence sociálně patologických jevů

Exkurze

 • hvězdárna Valašské Meziříčí, Planetárium Ostrava

 • zámek Kinských a Lešná u Valašského Meziříčí

 • Ovocentrum ve Valašském Meziříčí

Sportovní aktivity

 • cvičení v přírodě – turistické vycházky

 • v rámci TV plavecký výcvik a bruslení

 • Olympijský víceboj

 • účast na sportovních soutěžích

 • lyžařský výcvik

Spolupráce s MŠ

 • spolupráce s MŠ Na Zahradách a s MŠ Tylovice (vzájemné návštěvy, aktivity)