Školní časopis

Školská rada

Školská rada

V roce 2006 byla při škole zřízena školská rada, která se schází minimálně dvakrát za školní rok. Je složena ze dvou zástupců zřizovatele (Města Rožnova p. R.), ze dvou zástupců zákonných zástupců žáků a dvou zástupců pedagogických pracovníků.

29. září 2020 proběhly volby do ŠR za zákonné zástupce.

Zvoleni byli: pan Jiří Martinek a pan Pavel Šústek s účinností do 29. 9. 2023

29. září 2020 proběhly také volby za pedagogické pracovníky.

Zvoleni byli:

Mgr. Iva Kokinopulosová s účinností do 13. 10. 2023

Mgr. Miroslav Macháč s účinností do 29. 9. 2023

Další členové ŠR:

za zřizovatele: Mgr. Veronika Fusková Valasová, Ing. Petra Kafková (obě byly jmenovány členkami ŠR s účinnosti ode dne 11. 3. 2022 do 11. 3. 2023)

Na schůzi školské rady konané dne 7. 10. 2020 byl zvolen předsedou ŠR pan Mgr. Miroslav Macháč.