Školní časopis

Zájmové kroužky

Zájmové kroužky ve školním roce 2022/2023

Zájmové kroužky budou probíhat při minimální účasti 8 dětí.

 PONDĚLÍ

Hravá angličtina (pro žáky 1. a 2. ročníku), cena 350 Kč/osoba/po­loletí

 • vedoucí: Mgr. Eva Pavlíková

 • čas: 12:30 – 13:30

 Stolní tenis II. (pro žáky 3., 4., 5. ročníku), cena 350 Kč/osoba/po­loletí

 • vedoucí: Mgr. Libor Štěpánek

 • čas: 13:00 – 14:00

 Náboženství (pro žáky 1. – 5. ročníku)

 • vedoucí Mgr. Anna Janíková

 • 1., 2. ročník – pondělí 14:00 – 15:00, výuka v učebně 2. třídy ZŠ

 • ostatní ročníky v pastoračním centru

ÚTERÝ

Stolní tenis I. (pro žáky 1. a 2.  ročníku), cena 350 Kč/osoba/po­loletí

 • vedoucí: Mgr. I. Kokinopulosová

 • čas: 12:00 – 13:00

 Stolní tenis III. (pro žáky 3., 4., 5. ročníku), cena 350 Kč/osoba/po­loletí

 • vedoucí: Mgr. Libor Štěpánek

 • čas: 13:00 – 14:00

STŘEDA

Přírodovědný kroužek (pro žáky 1. -  5. ročníku), cena 800 Kč/školní rok

 • vedoucí: Julie Lišková (SVČ Rožnov), výuka v ZŠ

 • čas: 13:20 – 15:05

 PÁTEK

Výtvarný kroužek (pro žáky 1. – 5. ročníku) cena 1400 Kč/školní rok

 • vedoucí: Julie Lišková (SVČ Rožnov), výuka v ZŠ

 • čas:  13:15 – 15:15 vždy sudý týden

 Keramika (vždy lichý pátek – čili 1 krát za 14 dní) cena 700 Kč/školní rok

 • vedoucí: Jarmila Křenková (SVČ Rožnov), výuka v ZŠ

 • (1. – 5. ročník) od 12:30 – 14:30