Školní časopis

Zájmové kroužky

Zájmové kroužky ve školním roce 2023/2024

Vzhledem k malému zájmu žáků o některé kroužky, uvádíme aktuální seznam naplněných kroužků, které začnou probíhat od října 2023. Platby si budou řešit vedoucí zájmových kroužků. Pokud se neotevřené kroužky doplní do počtu 8 žáků, pak mohou začít činnost.

PONDĚLÍ:

Logohrátky I. (pro žáky 1. a 2. ročníku), cena 350 Kč/osoba/po­loletí

Kroužek zaměřený hravou formou na konstruktivní, logické myšlení žáků.

·         vedoucí: Mgr. Iva Kokinopulosová

·         čas: 12:00 - 13:00

Angličtina s rodilou mluvčí II. (pro žáky 3. - 5. ročníku), cena 1200 Kč/osoba/po­loletí

·         vedoucí: Geraldine Rodah Akinyi Fusková

·         čas: 13:00 - 14:00

ÚTERÝ:

Stolní tenis II. (pro žáky 3., 4., 5. ročníku), cena 350 Kč/osoba/po­loletí

 ·         vedoucí: Mgr. Libor Štěpánek                                      

 ·         čas: 13:00 – 14:00

STŘEDA:

Angličtina s rodilou mluvčí I. (pro žáky 1. a 2. ročníku), cena 1200 Kč/osoba/po­loletí

 ·         vedoucí: Geraldine Rodah Akinyi Fusková

 ·         čas: 13:00 - 14:00

ČTVRTEK:

Šikulové (pro žáky 1. a 2. ročníku), cena 350 Kč/osoba/pololetí

 ·         vedoucí: Vendula Kunertová, DiS.

 ·         čas: 13:15 - 14:15

PÁTEK:    

Příprava na přijímací zkoušky (pro žáky 5. ročníku), cena 500 Kč/osoba/pololetí

 ·         vedoucí: Mgr. Miroslav Macháč

 ·         čas: 7:00 - 8:00

Výtvarný kroužek (pro žáky 1. – 5. ročníku), cena 1300 Kč/školní rok

 ·         vedoucí: Julie Lišková, výuka v ZŠ, (přihlášky online SVČ Rožnov p. R.)

 ·         čas: 13:00 – 15:00 vždy sudý týden

Keramika (pro žáky 1. – 5. ročníku), cena 700 Kč/školní rok

·         vedoucí: Jarmila Křenková, výuka v ZŠ, (přihlášky online SVČ Rožnov p. R.)

·         čas:12:00 – 15:00 vždy lichý týden

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Náboženství - NA FAŘE V Rožnově p. R.

  1. a 2. třída: pondělí 14:00

   3. třída: úterý 15:00

   4. a 5. třída: pondělí 15:00