Školní časopis

Zájmové kroužky

Zájmové útvary ve školním roce 2021/2022

Zájmové kroužky budou probíhat při minimální účasti 8 dětí.

Stolní tenis I. (pro žáky 1. a 2. třídy), cena 350 Kč/osoba/po­loletí

 • vedoucí: Mgr. I. Kokinopulosová

 • den: úterý 12:00 – 12:45

Stolní tenis II. (pro žáky 3., 4., 5. třídy) cena 350 Kč/osoba/po­loletí

 • vedoucí: Mgr. Libor Štěpánek

 • den: úterý 13:00 – 13:45

Hravá angličtina (pro žáky 1. a 2. třídy) cena 350 Kč/osoba/po­loletí + cena za učebnici

 • vedoucí: Mgr. Eva Pavlíková

 • den: středa 12:30 – 13:15

Šikulové (pro žáky 1. – 2. třídy) cena 250 Kč/osoba/pololetí

 • vedoucí Vendula Kunertová, DiS.

 • den: čtvrtek 13:30 – 14:30

Dramatický kroužek (pro žáky 1. – 5. třídy) cena 250 Kč/osoba/pololetí

 • vedoucí: Jiří Hauser

 • den: pondělí 14:00 – 15:00

Redakční kroužek školního časopisu (pro žáky 3. –5. ročníku)

 • vedoucí: Mgr. Miroslav Macháč

 • den: pátek 7:00 – 7:45

Výtvarný kroužek (pro žáky 1. – 5. třídy) cena 1400 Kč/šk. rok

 • vedoucí: Julie Lišková (SVČ Rožnov), výuka v ZŠ

 • den: pondělí 13:00 – 15:00

Keramika (vždy lichý pátek – čili 1 krát za 14 dní) cena 700 Kč/šk. rok

 • vedoucí: Jarmila Křenková (SVČ Rožnov), výuka v ZŠ

 • den: pátek (1. – 2. třída) od 12:00 – 13:30

 • den: pátek (3. – 5. třída) od 13:30 – 15:00

Přírodovědný kroužek (pro žáky 1. – 5. třídy) cena 800 Kč/šk. rok

 • vedoucí: Julie Lišková (SVČ Rožnov), výuka v ZŠ

 • den: středa 13:15 – 15:00

Náboženství (pro žáky 1. – 5. třídy)

1., 2. třída – pondělí 13:30 – 14:15, výuka v učebně 2. třídy ZŠ, vedoucí Mgr. Anna Janíková

Ostatní ročníky: v pastoračním centru, vedoucí Alena Čípová

 • 3. třída – úterý 14:00

 • 4. třída – pondělí 14:20, úterý 15:00

 • 5. třída – pondělí 15:20