Školní časopis

O škole

Základní škola Záhumení

Neúplná škola pouze s 1. stupněm (1. – 5.ročník), v sousedství Elektroprojekty.

Součástí školy je:

  • vlastní školní kuchyň a jídelna s kapacitou 250 jídel

  • dvě oddělení školní družiny

  • prostorná tělocvična

  • rozlehlá školní zahrada s hřištěm s umělým povrchem a dalším sportovním vybavením, se zahradní učebnou-altánem a průlezkami

O ZŠ Záhumení

Základní škola Záhumení sídlí v Rožnově pod Radhoštěm. Škola je umístěna v blízkosti centra města. Je obklopená školní zahradou, kde se nachází školní hřiště, průlezky a ekologické záhony. Děti využívají školní zahradu k odpočinku a relaxaci v rámci hlavních přestávek a v době provozu školní družiny. Dále zde probíhají projektové hodiny a dny, sportovní soutěže, kulturní a společenské akce. Součástí školní zahrady je altán sloužící za vhodného počasí jako zahradní učebna, popř. pro různé mimoškolní akce jak s dětmi, tak s rodiči.

ZŠ Záhumení je škola neúplná, navštěvují ji pouze žáci 1. stupně. Provoz zahájila 1. září 1993, přičemž její prostory sloužily původně jeslím a mateřské škole. Ve školním roce 2007/2008 začala od 1.třídy výuka podle nového ŠVP, nazvaného „Tvořivá škola“. V dalších školních letech na nový ŠVP postupně přešly i ostatní ročníky. V tomto školním roce je zapsáno 70 žáků, z nichž dva se vzdělávají v zahraničí. Zatím má ZŠ Záhumení ještě volné kapacity pro přijetí nových žáků.

Vybavenost a možnosti školy:

Snažíme se vytvářet příjemné a tvůrčí prostředí, neustále školu modernizujeme a vylepšujeme. Kmenové učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi, barevným skříňkovým nábytkem a koberci pro relaxaci žáků. Děti sportují v prostorné tělocvičně a na hřišti s umělým povrchem. Školní jídelna vaří pestrou a vyváženou stravu. Druhy pokrmů je možné vidět na webových stránkách v sekci Jídelna - Fotogalerie jídel.

Školní vzdělávací program má název "Tvořivá škola" a vychází z metod činnostního učení. Jeho mottem je: „Řekni mi, a já zapomenu, ukaž mi, a já si zapamatuji, nech mne to udělat, a já pochopím". Základní filosofií školy je vytvořit zde příjemné a bezpečné místo, kde učitel, žák a rodič jsou partnery, kde každé dítě má právo se vzdělávat dle svých individuálních možností a potřeb. Chceme vychovávat dítě tvořivé, odpovědné, tolerantní a schopné komunikace, které bude umět ovlivňovat budoucnost a najít si své místo ve společnosti. Toho všeho se snažíme dosáhnout smysluplným učením a různorodými metodami práce. Žáci školy dosahují dobrých výsledků hned na několika úrovních. Každý rok je jich několik přijato na osmileté gymnázium, umí se prosadit ve sportovních, recitačních a výtvarných soutěžích, a to dokonce na celostátní úrovni. K tomuto účelu je škola neustále dovybavována novými učebními pomůckami.

Mimoškolní a doplňkové aktivity

Svůj talent a zájmy mohou děti rozvíjet i mimo výuku. Každým rokem nabízí škola celou řadu zájmových kroužků. Letos mezi ně patří např. Angličtina s rodilou mluvčí I., II.,, Logohrátky I., Stolní tenis II., Výtvarný kroužek, Keramika, Šikulové. Celkový přehled zájmových kroužků je na web. stránkách školy v sekci Výuka - Zájmové kroužky.

Nejen pro děti, ale i pro rodiče pořádá škola během celého roku mnoho zajímavých akcí. Místem setkávání jsou nejen besídky, maškarní rej, ale i turnaj ve stolním tenise, opékání u venkovního ohniště a jiné. Žáci podnikají cesty za poznáním do okolí města, účastní se zajímavých exkurzí, navštěvují kulturní akce. Všechny třídy se účastní plaveckého výcviku, chodíme bruslit, organizujeme lyžařský kurz.

Pořádáme Zábavný den otevřených dveří pro předškoláky, hezkým rozloučením se školním rokem bývá Zahradní slavnost. Několikrát do roka také pořádáme pro děti a jejich rodiče odpolední tvořivé dílničky/semináře, kde mají možnost se seznámit s různými výtvarnými technikami.

Věříme, že naše škola bude správnou volbou pro vaše děti.