O škole

Základní škola Záhumení

Neúplná škola pouze s 1. stupněm (1. – 5.ročník), v sousedství Elektroprojekty.

Součástí školy je:

  • vlastní školní kuchyň a jídelna s kapacitou 250 jídel

  • dvě oddělení školní družiny

  • prostorná tělocvična

  • rozlehlá školní zahrada s hřištěm s umělým povrchem a dalším sportovním vybavením, se zahradní učebnou-altánem a průlezkami

O ZŠ Záhumení

Tvořivá škola – tak by se dala charakterizovat základní škola Záhumení, která sídlí v Rožnově pod Radhoštěm. Děti se zde s novými věcmi seznamují ponejvíce prostřednictvím tvůrčích činností. Podvedením pedagogů se samy pokoušejí přijít věcem na kloub, mohou si je osahat a pochopit, jak fungují.
ZŠ Záhumení je škola neúplná, navštěvují ji pouze žáci 1. stupně.Provoz zahájila 1. září 1993, přičemž její prostory sloužily původně jeslím a mateřské škole. Ve školním roce 2007/2008 jsme začali od 1.třídy vyučovat podle nového ŠVP, který jsme také nazvali „Tvořivá škola“. V dalších školních letech jsme na něj postupně přešli i v ostatních ročnících. V tomto školním roce školu navštěvuje 69 žáků, z nichž tři se vzdělávají v zahraničí. Zatím má ZŠ Záhumení ještě volné kapacity pro přijetí nových žáků.

Škola se nachází v krásném prostředí rozlehlé školní zahrady, kde děti tráví hodně času jak v rámci výuky a školní družiny, tak v době půlhodinových svačinových přestávek. Snažíme se vytvářet příjemné a tvůrčí prostředí, neustále školu modernizujeme a vylepšujeme. Kmenové učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi, bez nichž si dnes výuku již nedovedeme představit, barevným skříňkovým nábytkem a koberci pro relaxaci žáků. Děti mohou využívat prostornou tělocvičnu. Zasportovat si mohou také na hřišti s umělým povrchem,které je součástí rozlehlé zahrady. Najdeme zde i altán sloužící za vhodného počasí jako zahradní učebna, popř.pro různé mimoškolní akce jak s dětmi, tak i s rodiči.

Školní vzdělávací program má název Tvořivá škola a vychází z metod činnostního učení. Jeho mottem je: „Řekni mi, a já zapomenu,ukaž mi, a já si zapamatuji, nech mne to udělat, a já pochopím". Základní filosofií školy je vytvořit zde příjemné a bezpečné místo, kde učitel,žák a rodič jsou partnery, kde každé dítě má právo se vzdělávat dle svých individuálních možností a potřeb. Chceme vychovávat dítě tvořivé, odpovědné, tolerantní a schopné komunikace, které bude schopné ovlivňovat budoucnost a najít si své místo ve společnosti. Toho všeho se snažíme dosáhnout smysluplností učení a různorodými metodami práce.K tomuto účelu je škola neustále dovybavována novými učebními pomůckami.

Svůj talent a zájmy mohou děti rozvíjet i mimo výuku. Každým rokem nabízí škola celou řadu zájmových kroužků. Letos mezi ně patří např.Hravá angličtina, Stolní tenis I. II. Pohybová všestrannost pro chlapce i dívky, Dramatický kroužek, Šikulové. Žáci školy dosahují dobrých výsledků hned na několika úrovních. Každý rok je jich několik přijato na osmileté gymnázium, umí se prosadit ve sportovních, recitačních a výtvarných soutěžích, a to dokonce na celostátní úrovni.

Nejen pro děti, ale i pro rodiče pořádá škola během celého roku mnoho zajímavých akcí. Místem setkávání jsou nejen besídky, ale také mikulášská nadílka, maškarním rej. Žáci podnikají cesty za poznáním do okolí města, účastní se zajímavých exkurzí, navštěvují kulturní akce. Všechny třídy se účastní plaveckého výcviku, chodíme bruslit,pořádáme lyžařský kurz. Významným počinem pro každého předškoláka je veselý zápis do 1. třídy, naopak hezkým rozloučením se školním rokem bývá Zahradní slavnost. Několikrát do roka také pořádáme pro děti a jejich rodiče odpolední výtvarné semináře „Tvoření pro radost“, kde mají možnost se seznámit s různými výtvarnými technikami.Žáci, rodiče i pedagogové se společně setkávají i u venkovního ohniště v blízkosti zahradního altánu.