Školní časopis

Třídy

Každá třída je pro jeden samostatný ročník.

 1. a 2. třída se nachází v prvním podlaží. 3., 4., a 5. třída je ve druhém podlaží.

  Ročníky:

  1. ročník: třídní učitelka Mgr. Eva Pavlíková, počet žáků 16.

  2. ročník: třídní učitelka Mgr. Iva Kokinopulosová, počet žáků 12.

  3. ročník: třídní učitelka Mgr. Nicola Záklasníková, počet žáků 18.

  4. ročník: Mgr. Libor Štěpánek, počet žáků 16.

  5. ročník: Mgr. Miroslav Macháč, počet žáků 15.