Školní časopis

Plán akcí - prosinec 2022

AKCE - Prosinec 2022

Den

Název akce

 a kdo se účastní

Čas akce

Kde a jak se koná

Kdo za akci zodpovídá

5. 12.

Výdej vánočních hvězd

průběžně

místnost

I. oddělení ŠD

Kunertová V.

6. 12.

Vánoce na dědině - 2. ročník

8:30 - 11:00

Valašské muzeum

v přírodě

Pavlíková E.

  1. 6. 12.

První pomoc - beseda - 3. roč.

  • 4. ročník

8:00 - 10:00

10:00 - 12:00

učebna 3. ročníku

učebna 4. ročníku

Kokinopulosová I.

Macháč M.

6. 12.

„Mikulášování“ ve školní družině

tvořivá dílničkaKokinopulosová

12:30 - 15:00

místnost

I. oddělení ŠD

Kunertová V.

7. 12.

Beseda „S Kamilem nejen o knihovně“ - 1. ročník

8:00 - 9:30

Městská knihovna

Rožnov p. R.

Kunertová

8. 12.

Plavecký výcvik - 3. a 4. ročník

7:50 - 10:10

bazén

Rožnov pod R.

Kokinopulosová I.

Macháč M.

9. 12.

Plavecký výcvik - 1., 2., 5. ročník

7:50 - 10:10

bazén

Rožnov pod R.

Švajdová D.,

Pavlíková E. Štěpánek L.

15. 12.

Plavecký výcvik - 3. a 4. ročník

7:50 - 10:10

bazén

Rožnov pod R.

Kokinopulosová I.

Macháč M.

15.12.

Vánoce na dědině - 1. ročník

7:30 - 9:00

Valašské muzeum

v přírodě

Záklasníková N.

15. 12

Vánoční besídka

16:00 - 17:30

učebna

1. ročníku

Záklasníková N.

Kunertová V.

16. 12.

Plavecký výcvik - 1., 2., 5. ročník

7:50 - 10:10

bazén

Rožnov pod R.

Záklasníková

Pavlíková E. Štěpánek L.

16. 12.

Živý betlém - akce II. odděl. ŠD

 

14:00 - 15:00

učebna

II. oddělení ŠD

Hauser J.

20. 12.

Vánoční družinové kino

 

13:00 - 15:00

místnost

I. oddělení ŠD

Kunertová V.

21.12.

Vánoce ve družince

 

13:00 - 15:00

místnost

I. oddělení ŠD

Kunertová V.

21. 12.

Vánoční besídka - 2. ročník

 

16:00 - 17: 30

učebna

2. ročníku

Pavlíková E.

22. 12.

Plavecký výcvik - 3. a 4. ročník

7:50 - 10:10

bazén

Rožnov pod R.

Kokinopulosová I.

Macháč M.

22. 12.

Vánoční povídání u stromečku

 

VYUČOVÁNÍ ZKRÁCENO NA 4 VYUČOVACÍ HODINY

 

8:00 - 11:50

kmenové třídy

třídní učitelé

23. - 31.12.

1. - 2. 1. 2023

Vánoční prázdniny