Školní časopis

Plán akcí - červen 2022

AKCE - ČERVEN 2022

Den

Název akce

 a kdo se účastní

Čas akce

Kde a jak se koná

Kdo za akci zodpovídá

 

1. 6.

 

Mezinárodní den dětí  - sportovní program pro jednotlivé třídy

 

10:00 – 12:00

 

školní zahrada

 

třídní učitelé

2. 6.

Zápis pro ukrajinské děti

8:00 – 15:00

ZŠ Záhumení

Lušovská Jitka

3. 6.

Zahradní slavnost pro žáky naší školy

a jejich rodinné příslušníky

16:30 – 20:00

školní zahrada

Třídní učitelé, vychovatelé,

paní kuchařky

7. 6.

Jak Valaši chovali včely – 5. ročník

11:45 – 14:00

Valašské muzeum

 v přírodě

Macháč M.

9. 6.

Moudrá sovička - vědomostní soutěž

 

8:30 – 12:00

sál SVČ

 Rožnov pod R.

třídní učitelé

Kunertová V.

13., 14. 6.

Jahodobraní ve školní družině

 

13:00 – 15:00

školní zahrada

Hauser J.

Kunertová V.

14.6.

Setkání rodičů budoucích prvňáčků

 

15:30 – 16:30

učebna

2. ročníku

Záklasníková N.

Sosnowská H.

Lušovská J.

16. 6.

Turistický výlet 4. ročník

 

8:00 – 13:30

Soláň

Štěpánek L.

17. 6.

Školní výlet – 1. a 5. ročník

 

7:30 – 16:30

hrad Bouzov, Mladečské jeskyně

Pavlíková E.

Macháč M.

  1. 17. 6.

Lehkoatletické dopoledne

8:00 - 12:00

stadion D. Zátopkové

Kokinopulosová I.

Štěpánek L.

28. 6.

Odevzdávání učebnic, odebrání si VV potřeb a sport. oblečení do TV

 

8:00 – 12:00

kmenové třídy

třídní učitelé

28. 6.

Hawai party ve školní družině

v případě deště

13:00 – 15:00

školní zahrada

tělocvična

Hauser J.

Kunertová V.

29. 6.

Vycházky v přírodě

v případě deště – stolní hry

8:00 – 12:00

okolí ZŠ

kmenové třídy

třídní učitelé

30. 6.

Vysvědčení

 

8:00 – 9:00

kmenové třídy

třídní učitelé

30. 6.

Oběd – žáci odchází po třídách

od 1. ročníku po 5. ročník

 

9: 15 – 10:30

školní jídelna

třídní učitelé