Plán akcí

PLÁN NA MĚSÍC PROSINEC 2021

Den

Název akce a kdo se účastní

Čas akce

Kde a jak se koná

Kdo za akci zodpovídá

3. 12.

Mikulášská nadílka ve třídách

8:00–10:00

Mikuláš navštíví všechny třídy

třídní učitelé,

školní asistentka, vychovatelé ŠD

7. 12.

Zahájení prodeje Vánočních hvězd – kupující žáci, zákonní zástupci žáků

8:00-16:00

I. oddělení ŠD

V. Kunertová

17. 12.

Vánoční tradice a zvyky ve školní družině

13:00–15:30

I. odděl. ŠD

V. Kunertová

18.–22.12.

Vánoční rozjímání ve třídách

10:10–11:50

kmenové učebny

třídní učitelé