Školní časopis

Vítání občánků

Po prázdninách opět vybrané děti ze 3.třídy vítaly se svým milým programem nové občánky města Rožnova. Zezačátku sice mezi dětmi panovala trošku tréma z toho, jak se jim vystoupení po delší pauze povede. Ale zvládli vše na výbornou! Za to jim i paní učitelce Zlatce patří velká pochvala!