Tři králové v družině

Děti v družině vyráběly koruny pro tři krále a malovaly jejích příběh z Betlému. Přečetly si legendu a zvyky tradic našich předků. Zazpívaly také v jídelně a malé družině koledu a popřály celé škole šťastný nový rok.