Školní časopis

Tři králové v družině

Děti z družiny ZŠ Záhumení Rožnov pod Radhoštěm vyrobily a namalovaly koruny pro Kašpara, Melichara a Baltazara a nahrály na YouTube koledu, aby rodiče, spolužáci i kamarádi, učitelé apod. mohli alespoň on - line poslechnout tři krále 6. 1. 2021.Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=FM8BKVK5HJE