Školní časopis

Sportovní odpoledne

Rodiče žáků 2. třídy ve spolupráci s třídním učitelem uspořádali pro své děti sobotní sportovní odpoledne v tělocvičně školy. Hlavním programem se stal turnaj ve stolním tenisu, šplh na tyči a kotouly všeho druhu na žíněnkách. Na závěr proběhlo vyhodnocení turnaje a předáním diplomů i medailí. Rodiče s dětmi si užili krásné odpoledne a určitě budou chtít podobnou akci v budoucnu zopakovat.