Školní časopis

Slavnostní předávání vysvědčení, sportovních diplomů, pochval a dárečků v 1. třídě