Školní časopis

Přírodovědná vycházka do lesa

Žáci pátého ročníku se vydali na vycházku krajinou kolem Rožnova, přičemž v blízkých lesích dokonce nasbírali několik druhů jedlých hub a prohlédli si vzácný invazivní druh květnatec Archerův.