Školní časopis

Poslední vítání občánků

Ve čtvrtek 7.listopadu vítaly naposledy děti ze 3.třídy na městském úřadě nové občánky našeho města. Všechna miminka od nás dostala pamětní list. V roce 2020 převezmou pomyslnou štafetu opět děti z Koryčanek. Všem vystupujícím dětem a paní učitelce Zlatce patří velké poděkování za krásnou celoroční reprezentaci naší školičky!