Školní časopis

Návštěva našich páťáků v ZŠ Videčská

V úterý 29. března byli naši páťáci pozváni na prohlídku Základní školy Videčská, kde si pro ně učitelé s žáky připravili pestrý program.

Naši žáci se nejprve pořádně vydováděli v tělocvičně, kde si zahráli s budoucími staršími spolužáky florbal a volejbal. Žáci ZŠ Videčská našim klukům a holkám asistovali při zdolávání opičí dráhy a mnoha dalších připravených disciplín. Následně je provedli celou školou, kde se zastavili v učebnách chemie, anglického jazyka, informatiky a přírodovědy. V anglickém jazyce se žáci seznámili s používanými digitálními učebnicemi a zahráli si didaktické hry na procvičení slovíček, v chemii si sami zkusili pokus s tancujícími rozinkami. V informatice si zahráli zábavnou hru naprogramovanou v aplikaci Scratch a sami si toto programování vyzkoušeli. Před chutným pohoštěním ve školní jídelně je ještě čekala zajímavá praktická výuka přírodovědy, při níž si žáci vyzkoušeli práci s mikroskopy či binokulární lupou.

Moc děkujeme všem učitelům a žákům Základní školy Videčská, kteří si pro naše žáky připravili bohatý program, který žáky nadchnul. Žáci si z nové školy odnesli spoustu zážitků.