Tvořivá škola ZŠ Záhumení

Úvodní fotka základní školy Záhumení

Aktuality

Pravidla karantény a izolace

přidáno 26.01.2022

Přehledná tabulka platných opatření - karanténa/izolace najdete na odkazehttps://static.cream.sk/rizeniskoly.cz/webroots/online/content/mediagallery/aprs_syste...

Odhlašování obědů

přidáno 18.01.2022

Prosíme rodiče aby své děti odhlašovali do 12 hodin předcházejícího dne. Odpoledne již odhlásit dítě na další den nelze. Oběd si mohou vyzvednout, bude uvařen, ...

PLAVECKÝ VÝCVIK

přidáno 04.01.2022

Žádáme rodiče, ať odstřihnou a vyplní "Prohlášení zákonného zástupce", které žáci obdrží tento týden s úvodními informacemi o plavání a žáci tiskopi...

Fotogalerie

Ikona

Rozvrhy

Ikona

Jídelníček

Ikona

Plán akcí

Ikona

Kontakty

Evropské strukturální a investiční fondy

Zlepšení kvality vzdělávání v ZŠ Záhumení III

Základní škola Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha), a po procesu hodnocení a schválení získala částku 294 611,00 Kč. Projekt má název Zlepšení kvality vzdělávání v ZŠ Záhumení III a registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020926.

Realizace začala 1. 9. 2021 a projekt potrvá do 31. 8. 2022.

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce a sociální integrace dětí a žáků.

Stěžejní část finanční podpory, kterou škola získala, bude směřovat na dočasnou personální podporu – školního asistenta ZŠ a na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, další část finanční podpory bude směřovat na projektový den.