Tvořivá škola ZŠ Záhumení

Úvodní fotka základní školy Záhumení

Aktuality

Přihlašování obědů

přidáno 02.12.2021

Pokud má dítě odhlášené obědy na "neurčito", musíte své dítě opět na obědy přihlásit. Pokud má dítě odhlášené obědy na „určito“ (od - do), pak už nemu...

Roušky ve školách, oslabené děti ve škole

přidáno 02.12.2021

Vážení rodiče.Škola je povinna dodržovat platná vládní nařízení a Mimořádná opatření MZ a MŠMT, nyní zvláště ta, upravující pravidla nošení roušek a respirátorů...

Fotogalerie

Ikona

Rozvrhy

Ikona

Jídelníček

Ikona

Plán akcí

Ikona

Kontakty

Evropské strukturální a investiční fondy

Zlepšení kvality vzdělávání v ZŠ Záhumení III

Základní škola Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha), a po procesu hodnocení a schválení získala částku 294 611,00 Kč. Projekt má název Zlepšení kvality vzdělávání v ZŠ Záhumení III a registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020926.

Realizace začala 1. 9. 2021 a projekt potrvá do 31. 8. 2022.

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce a sociální integrace dětí a žáků.

Stěžejní část finanční podpory, kterou škola získala, bude směřovat na dočasnou personální podporu – školního asistenta ZŠ a na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, další část finanční podpory bude směřovat na projektový den.