Školní časopis

Sazka Olympijský víceboj

Žáci 1. a 2. třídy se letos opět zúčastnili SAZKA olympijského víceboje. Jedná se o největší školní sportovní projekt v České republice a naši žáci se zapojili do získání Olympijského diplomu. Na děti čekalo osm disciplín, které mají zjistit jejich přednosti a dle toho jim doporučit sporty. Disciplíny testují rychlost, ohebnost, vytrvalost, sílu, hbitost, rovnováhu, silovou vytrvalost a výbušnost. V závěru školního roku se žáci výše uvedených tříd mohou těšit na získání olympijského diplomu.