Školní časopis

Zvýšení ceny stravného

Vážení rodiče, vzhledem k celkovému zdražování potravin a zvýšení

nákladů na energie jsme nuceni od 1. 5. 2022 zvýšit cenu stravného.

Kategorie: I. žáci 6 – 10 let z 26,- Kč na 29,- Kč

                     II. žáci 11 – 14 let z 28,- Kč na 31,- Kč

 

Žádáme zákonné zástupce, kteří mají omezený limit inkasa, aby si jej

včas změnili. První upravené navýšení inkasa proběhne v červnu 2022.

Bude se jednat o odebrané obědy za květen 2022.