Školní časopis

Ruší se povinnost nosit respirátor nebo roušku ve škole

Mimořádným opatřením Č. j.: MZDR 8789/2022-1/MIN/KAN se od 14. 3. 2022 ruší ve vysoké míře povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov.

Povinnost nosit ochranný prostředek tak zůstává pouze:

  • v prostředcích veřejné dopravy

  • ve zdravotnických zařízeních

  • ve vybraných zařízeních sociálních služeb.

    Ruší se tedy mimo jiné plošně povinnost nosit ochranný prostředek:

  • ve školách a školských zařízeních, a to jak pro děti, žáky a studenty,

  • tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se v škole či školském zařízení

  • Nikdo tedy není povinen ve škole nebo školském zařízení nosit ochranný prostředek.

    Od 14.3.2022 tedy platí, že:

• děti, žáci, studenti nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení v žádných případech bez ohledu na to, zda jsou usazeni, mají rozestupy apod.,

• zaměstnanci nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení v žádných případech, bez ohledu na to, zda poskytují vzdělávání či nikoliv.

• třetí osoby nemusí v žádných případech nosit ochranný prostředek,

ALE pokud se v rámci vzdělávacích aktivit využije k přesunu dětí, žáků studentů a zaměstnanců prostředku veřejné dopravy, jsou všichni po dobu pobytu v prostředku veřejné dopravy povinni mít nasazen ochranný prostředek, nejedná-li se o osoby, které mají z této povinnosti výjimku.

Obecně není povinnost nosit ochranný prostředek např. na hromadných, kulturních, sportovních akcích, divadelních představeních, v muzeích nebo kinech.