Školní časopis

ORGANIZAČNÍ POKYNY K ZAHÁJENÍ ŠKOL. ROKU

Vážení rodiče.

Děkujeme Vám za trpělivost a pochopení. S radostí oznamujeme, že 11. 9. 2023 ŠKOLA ZAHAJUJE ŠKOLNÍ ROK. Vnitřní úpravy jsou hotovy tak, aby neohrozily chod školy a bezpečnost žáků. Rekonstrukce bytu bývalého školníka na 2. oddělení školní družiny bude stále probíhat, bez újmy vyučování a stravování žáků, termín podzim 2023. Vnější rekonstrukce (zateplení, fasáda, fotovoltaické panely) bude také ještě pokračovat, proto Vás žádám o respektování následujících organizačních a bezpečnostních pokynů:

1. Vstup do školy pouze předním hlavním vchodem, zatím bez možnosti dozvonit se, systém se může instalovat až na hotovou fasádu. Komunikace pro vpuštění bude probíhat formou mobilů a osobního otevírání. Tel. čísla na paní vychovatelky, paní účetní-kancelář a mne (ředitelka) najdete v kontaktech na webu školy.

2. Parkování u zadního vchodu školy není možné až do odvolání, do doby kdy bude bezpečné a rekonstrukce školy dokončena.

3. Pohyb kolem školy, na hřišti a školní zahradě není možný z bezpečnostních důvodů - platí to pro žáky, zákonné zástupce a všechny návštěvníky školy. Kolem celé školy je postaveno lešení, je zde naskládán materiál, jezdí dodávky s materiálem a pracovníky.

4. Školní družina v případě pěkného počasí bude využívat bezpečné vzdálenější okolí školy, žáci budou chodit v době 13:30 - 15:00 např. do parku nebo na předem naplánované akce. Proto žádáme, aby rodiče uvedený čas respektovali a chodili pro děti v 15:00 a později nebo si je vyzvedávali před 13:30 nebo po domluvě a písemném vyrozumění s paní vychovatelkou nechali děti odcházet samotné domů v jiný čas.

5. Veškeré dotazy k elektronické žákovské knížce zodpoví náš šikovný IT pan Mgr. Miroslav Macháč.

6. Zájmové kroužky - jsou uvedeny v přehledu v záložce Výuka - Zájmové kroužky. Termín zahájení činnosti (mimo SVČ) je posunut na začátek října. Přihlášky k vyzvednutí u třídních učitelů, termín platby za kroužek u vedoucího kroužku. VYUŽIJTE LETOS RODILOU MLUVČÍ ANGLICKÉHO JAZYKA.

7. Obědy: 1 den od 9:20 (polévka a koblih), další dny dle jídelníčku. Přihlašování na obědy formou vyplněné přihlášky (možno stáhnout na webu školy nebo vyzvednou v kanceláři školy). První platba u nových strávníků v hotovosti = 580,- Kč. Platí se po domluvě ved. stravování nebo paní účetní. Následně platby inkasem přes účet. Informace ke stravování v záložce Jídelna na webu školy.