Školní časopis

Organizace testování - stručně

1. a 2. ročník: (pondělí, čtvrtek nebo první den popříchodu žáka do školy)

a) bez účasti rodičů i s účastí rodiče

- v čase 7:00 – 7:45

 • žáci bez /s rodiči vstupují do školy vedlejším vchodem do tělocvičny
 • použijí návleky a přejdou do tělocvičny k testovací lavici označené třídou
 • v tělocvičně proběhne testování za asistence rodiče nebo třídní učitelky nebo samoodběrem
 • po zjištěném negativním výsledku testu odchází žáci vedlejším východem z tělocvičny bez návleků
 • a vstupují do školy hlavním vchodem do šaten
 • přezutí žáci odchází do svého oddělení školní družiny, v pozdějším čase do své třídy
 • ve školní družině a třídě se budou zdržovat vždy žáci již testovaní

3., 4., 5. ročník: (pondělí, čtvrtek nebo první denpo příchodu žáka do školy)

a) bez účasti rodičů:

- žáci přijdou do školy v čase 7:40 hlavním vchodem, pak jdoudo šatny a do třídy

 • žáci budou testováni ve třídě samoodběrem dle instrukcí tř. učitele/učitelky nebo testováni s jejich dopomocí po písemném odsouhlasení zákonným zástupcem

b) s účastí rodiče ve výjimečných případech

 • v čase 7:00 – 7:45
 • budou vstupovat vedlejším vchodem do tělocvičny do prostoru malé šatny u tělocvičny
 • rodiče zde provedou vlastními nebo školními testy odběr z nosu svým dětem
 • vyhodnotí testování, výsledek nahlásí pověřenému pracovníkovi školy, který zde bude přítomen

K testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemápříznaky infekčního virového onemocnění.