Školní časopis

Online výuka od 2. 11. 2020

Vážení rodiče,

žádáme Vás, abyste si nainstalovali aplikaci MS Teams podlenávodů, které najdete v záložce Dokumenty – distanční výuka –Microsoft Teams.

  • učitelé vám již zaslali přístupová hesla pro připojení v aplikaci MS Teams
  • v případě problémů s internetovým připojením co nejdříve kontaktujte své třídní učitele
  • třídní učitelé vám vždy včas zašlou týdenní rozpis online vyučování pro následující týden
  • preferovat se bude český jazyk, matematika, anglický jazyk
  • online bude fungovat také školní družina, paní vychovatelka V. Kunertová připravuje zábavné hodiny zaměřené na kreativní tvoření, dobrovolné úkoly a soutěže
  • třídní učitelé si budou vybírat sešity ke kontrole v určených intervalech
  • sešity umístěné v igelitové tašce se jménem žáka a číslem třídy vkládejte do plastových boxů
  • boxy označené číslem třídy jsou umístěny v altánu u zadního vchodu do školy

Jestliže bude žák nebo jeho rodinný příslušník pozitivnětestován na covid-19, tak sešity do boxů v žádném případěnenoste.

Jestliže bude pozitivní nebo v karanténě pedagog, sešitypřebírat nebude, domluví si s vámi náhradní termín.

Kdo se nebude moci připojovat, tak mu třídní učitel po domluvězadá náhradní práci formou pracovních listů, … Termínodevzdání těchto dokumentů si třídní učitel vždy se žákem domluví.Náhradní notebooky k zapůjčení do rodin zatím nejsou k dispozici.

Distanční výuka je podle školského zákona povinná, neomluvenéhodiny se musí evidovat. Omlouvání žáka probíháprostřednictvím e-mailu svému třídnímu učiteli.Podrobnosti viz. nový školní řád.

Úraz při distanční výuce není školní úraz. Škola nemůžezabezpečit jednotlivé domácnosti.