Školní časopis

Harmonogram posledního červnového týdne 2022

27. – 29. 6. bude vyučování jen 4. vyučovací hodiny

28. 6.

- odevzdávání učebnic, které budou zkontrolované a dané do původního stavu dle potřeby (zalepené)

- odebrání věcí do TV, VV a věcí ze šaten

- úklid tříd

29. 6. vycházky do přírody, při špatném počasí stolní hry

30. 6. rozdávání vysvědčení, žáci budou chodit postupně na oběd

Odchody na oběd:

1. a  2. třída v  9: 15

3. třída  v 9: 30

4. a 5. třída v 9:45.

Školní družina: ranní provoz 7:00 – 7:45, odpolední provoz 9:30 – 13:00.