Školní časopis

HARMONOGRAM 1. DNE VYUČOVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

11. 9. 2023 - zkrácené vyučování do 9:20

Ranní družina není, odpolední 9:30 - 16:00

7:30 - 7:50 - příchod do školy, s sebou přezůvky, svačinu, pití (kdo bude déle ve družině - vhodné oblečení)

8:00 - 9:15 zahajovací vyučování s bezpečnostními/organizačními pokyny a seznámení žáků s pravidly školního řádu.

9:20 oběd (POLÉVKA A KOBLIH), kdo nechtěl oběd - musel se odhlásit do 7. 9. 2023

Po vyučování a obědě odchod žáků domů nebo přesun přihlášených žáků do školní družiny.

Další dny dle platného rozvrhu.

ROZVRHY SE BUDOU JEŠTĚ 8. 9. 2023 AKTUALIZOVAT.

Prosíme zákonné zástupce, kdo má doma nějakou pokojovou rostlinu (nejlépe ne jedovatou), která by mohla zkrášlit nové okenní parapety školy , nechť ji přinese. Budeme moc rádi. Děkujeme.

Vážení rodiče.

Děkujeme Vám za trpělivost a pochopení. S radostí oznamujeme, že 11. 9. 2023 ŠKOLA ZAHAJUJE ŠKOLNÍ ROK. Vnitřní úpravy jsou hotovy tak, aby neohrozily chod školy a bezpečnost žáků. Rekonstrukce bytu bývalého školníka na 2. oddělení školní družiny bude stále probíhat, bez újmy vyučování a stravování žáků, termín podzim 2023. Vnější rekonstrukce (zateplení, fasáda, fotovoltaické panely) bude také ještě pokračovat, proto Vás žádám o respektování následujících organizačních a bezpečnostních pokynů:

1. Vstup do školy pouze předním hlavním vchodem, zatím bez možnosti dozvonit se, systém se může instalovat až na hotovou fasádu. Komunikace pro vpuštění bude probíhat formou mobilů a osobního otevírání. Tel. čísla na paní vychovatelky, paní účetní-kancelář a mne(ředitelka) najdete v kontaktech na webu školy.

2. Parkování u zadního vchodu školy není možné až do odvolání, do doby kdy bude bezpečné a rekonstrukce dokončena.

3. Pohyb kolem školy, na hřišti a školní zahradě není možný z bezpečnostních důvodů - platí to pro žáky, zákonné zástupce a všechny návštěvníky školy. Kolem celé školy je postaveno lešení, je zde naskládán materiál, jezdí dodávky s materiálem a pracovníky.

4. Školní družina v případě pěkného počasí bude využívat bezpečné vzdálenější okolí školy, žáci budou chodit v době 13:30 - 15:00 např. do parku nebo na předem naplánované akce. Proto žádáme, aby rodiče uvedený čas respektovali a chodili pro děti v 15:00 a později nebo si je vyzvedávali před 13:30 nebo po domluvě a písemném vyrozumění s paní vychovatelkou je nechali odcházet samotné domů v jiný čas.

5. Veškeré dotazy k elektronické žákovské knížce zodpoví náš šikovný IT pan Mgr. Miroslav Macháč.

6. Zájmové kroužky - jsou uvedeny v přehledu v záložce Výuka - Zájmové kroužky. Termín zahájení činnosti (mimo SVČ) je posunut na začátek října. Přihlášky k vyzvednutí u třídních učitelů, termín platby za kroužek u vedoucího kroužku. VYUŽIJTE LETOS RODILOU MLUVČÍ ANGLICKÉHO JAZYKA.

7. Obědy: 1 den od 9:20 (polévka a koblih), další dny dle jídelníčku. Přihlašování na obědy formou vyplněné přihlášky (možno stáhnout na webu školy nebo vyzvednou v kanceláři školy). První platba u nových strávníků v hotovosti = 580,- Kč. Platí se po domluvě ved. stravování nebo paní účetní. Následně platby inkasem přes účet. Informace ke stravování v záložce Jídelna na webu školy.